SKAT TIL FRED

IKKE TIL KRIG

"There is no path to peace. Peace is the path."

- Mahatma Ghandi

ALTERNATIV TIL

MILITÆRSKATTEN

 

Fredsskattefonden ønsker at fremme fredelig konfliktløsning som ikke-voldeligt alternativ til militærskat i harmoni med retten til at nægte militærtjeneste i lyset af samvittighedsfrihed. Formålet er stadig fred og sikkerhed, så det er altså ikke nødvendigt at tvinge et menneske til at støtte væbnet konfliktløsningsstrategier, hvis de hellere vil arbejde for og betale skat til fred og sikkerhed via fredelig konfliktløsning.

> FREDELIG <

KONFLIKTLØSNING

Skriv under for frihed til at vælge fredelig konfliktløsning frem for militærskat:

 

Bevar og udvid samvittighedsfrihed her, så at borgere, juridiske personer og virksomheder ikke tvinges til våbenproduktion men kan yde til en fredsskat til fredelig konfliktløsning, som alternativ til den nu obligatoriske militærskat.

TILMELD DIG

NYHEDSBREVET

 

HVORFOR NU

EN FREDSSKAT?

 

Det er ikke okay at benytte borgernes skattebetaling til finansiering af militærvæsen imod deres samvittighed. Udtrykket "okay" kan efter sigende være en afledt forkortelse fra Den Amerikanske Borgerkrig for "0-Killed"/ "O.K." Vi ønsker, at alle statsborgere, virksomheder og juridiske personer er i sin ret til at anføre sig som fredsskatteydere på selvangivelse, så ingen imod deres vilje tvinges til at betale for at fratage andre mennesker livet og kan gå på arbejde og betale skat til fredelig konfliktløsning med tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed i god behold foruden økonomisk medvirke i at fratage menneskeliv.

 

Mulighed for omfordeling, ikke undtagelse af skat

Vi foreslår ikke, at borgere skal betale mere eller mindre i skat, men der bør være et ikke-voldeligt alternativ til militærskat, således at det personlige bidrag går til fredelig konfliktløsning frem for militærskat. Vi er altså fortalere for et frit valg mellem en militær- og en fredsskat.

 

Tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed

Danmark er medlem af EU-komissionen og forpligtet til at overholde Mennneskerettighedskonventionen, herunder artikel 9, som giver individet ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed til at nægte at medvirke til at fratage et menneskes liv under begrænsninger, der foreskrives i loven eller er nødvendig i et demokratisk samfund for at sikre den offentlige sikkerhed samt orden, sundhed, moral og andre menneskers fundamentale frihedsrettigheder. Bemærk, at artikel 9 svarer til de Forenede Nationers Menneskerettigheder, artikel 18.

 

Fredelig konfliktløsning

Fredelig konfliktløsning er både til fordel for den humane sikkerhed og kan styrke et samfunds sociale- og miljømæssige strukturer samt forbedre demokratiske styringsprocesser og menneskerettigheder. En human sikkerhedspolitik kendetegnes af menneskelige delmål og objektiver men overordnet er målet om sikkerhed det samme. For at stabilisere og undgå konflikter forværres uden militær og manddrab, så skal civilsamfundet styrkes lokalt med de fornødne ressourcer til at iværksætte fredelig konfliktløsning f.eks. i form af en ikke-voldelig konflikthåndtering, -transformation, -forsoning såvel som præventiv fredsskabelse og ikke mindst post-voldelig genetablering af fred for krigens ofre. Læs mere fredsforskning her eller via henvisninger.

Fredsskattefonden i Danmark ser på de Forenede Nationers Menneskerettigheder og Europa-kommisionens Menneskerettighedskonvention, herunder hhv. artikel 18 og 9, der er forenelige, for individets tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed:

 

"Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter."

Fredsskattefonden i Danmark | info@fredsskattefonden.dk

Copyright @ All Rights Reserved